คลิก เลือกเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด

แบบรูปและรายละเอียด สภ.เขาหินซ้อน

ประกาศประกวดราคา สภ.เขาหินซ้อน

ราคากลางในการก่อสร้าง สภ.เขาหินซ้อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง สภ.เขาหินซ้อน

       

 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 0-3808-8165 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th